RUN PROJECTS:

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przeprowadzenie przez firmę IWET prac B+R w celu opracowania nowatorskich rozwiązań do zastosowania w weterynarii

 

Cele projektu

 • Realizacja prac badawczych
 • Opracowanie nowych produktów

Planowane efekty

 • Rozwój działalności B+R
 • Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku wyrobów weterynaryjnych
 • Wdrożenie do sprzedaży nowych produktów
Wartość projektu 1 027 987,35 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 599 942,12 PLN
Podlaskie

www.MAPADOTACJI.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

COMPLETED PROJECTS:

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zakup wyposażenia do działu B+R firmy IWET w celu opracowania prototypów nowych wyrobów

Cele projektu

 • Zakup nowoczesnego wyposażenia przeznaczonego na potrzeby działalności badawczo – rozwojowej
 • Utworzenie w ramach posiadanego działu B+R „prototypowni nowych wyrobów”.

 

Planowane efekty

 • Rozwój działalności B+R
 • Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Wzrost zatrudnia w dziale B+R
 • Realizacja prac badawczych
 • Opracowanie nowych, innowacyjnych produktów

 

Wartość projektu 1 536 472,95 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 872 470,43 PLN
Podlaskie

www.MAPADOTACJI.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania nowych, innowacyjnych produktów oraz ich wdrożenie do bieżącej działalności firmy IWET

Cele projektu

 • Realizacja prac badawczych
 • Opracowanie nowych, innowacyjnych produktów
 • Zakup niezbędnego wyposażenia w celu wdrożenia nowych produktów

Planowane efekty

 • Rozwój działalności B+R
 • Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa
 • Wzrost konkurencyjności firmy
 • Wdrożenie do sprzedaży nowych produktów
Wartość projektu 1 335 695,64 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 659 207,18 PLN

Podlaskie

www.MAPADOTACJI.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wdrożenie innowacyjnego produktu szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy IWET

Cele projektu

 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Rozszerzenie oferty o nowe produkty i wzrost innowacyjności firmy
 • Zwiększenie przychodów firmy
 • Zakup środków trwałych

Planowane efekty

 • Wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowych
 • Wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej
Wartość projektu 240 759,24 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 97 869,61 PLN
Podlaskie

www.MAPADOTACJI.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy IWET poprzez wdrożenie nowych produktów i nowoczesnych technologii produkcji

Cele projektu

 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Rozszerzenie oferty o nowe produkty i wzrost innowacyjności firmy
 • Zwiększenie przychodów firmy
 • Zakup nowych środków trwałych

Planowane efekty

 • Wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej
 • Wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej
 • Wzrost zatrudnienia
Wartość projektu 178 473,01 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 94 315,00 PLN
Podlaskie

www.MAPADOTACJI.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl