REALIZOWANE PROJEKTY:

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wdrożenie innowacyjnego produktu szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy IWET

Cele projektu

 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Rozszerzenie oferty o nowe produkty i wzrost innowacyjności firmy
 • Zwiększenie przychodów firmy
 • Zakup środków trwałych

Planowane efekty

 • Wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowych
 • Wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej
Wartość projektu 521 274,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 211 900,00 PLN
Podlaskie

www.MAPADOTACJI.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy IWET poprzez wdrożenie nowych produktów i nowoczesnych technologii produkcji

Cele projektu

 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Rozszerzenie oferty o nowe produkty i wzrost innowacyjności firmy
 • Zwiększenie przychodów firmy
 • Zakup nowych środków trwałych

Planowane efekty

 • Wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej
 • Wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej
 • Wzrost zatrudnienia
Wartość projektu 178 473,01 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 94 315,00 PLN
Podlaskie

www.MAPADOTACJI.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl