REALIZOWANE PROJEKTY:

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przeprowadzenie przez firmę IWET prac B+R w celu opracowania nowatorskich rozwiązań do zastosowania w weterynarii

Cele projektu

 • Realizacja prac badawczych
 • Opracowanie nowych produktów

Planowane efekty

 • Rozwój działalności B+R
 • Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku wyrobów weterynaryjnych
 • Wdrożenie do sprzedaży nowych produktów
Wartość projektu 958 749,22 PLN
Wkład Funduszy Europejskich553 953,54 PLN
Podlaskie

www.MAPADOTACJI.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zakup wyposażenia do działu B+R firmy IWET w celu opracowania prototypów nowych wyrobów

Cele projektu

 • Zakup nowoczesnego wyposażenia przeznaczonego na potrzeby działalności badawczo – rozwojowej
 • Utworzenie w ramach posiadanego działu B+R „prototypowni nowych wyrobów”.

 

Planowane efekty

 • Rozwój działalności B+R
 • Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Wzrost zatrudnia w dziale B+R
 • Realizacja prac badawczych
 • Opracowanie nowych, innowacyjnych produktów

 

Wartość projektu1 536 472,95 PLN
Wkład Funduszy Europejskich872 470,43 PLN
Podlaskie

www.MAPADOTACJI.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania nowych, innowacyjnych produktów oraz ich wdrożenie do bieżącej działalności firmy IWET

Cele projektu

 • Realizacja prac badawczych
 • Opracowanie nowych, innowacyjnych produktów
 • Zakup niezbędnego wyposażenia w celu wdrożenia nowych produktów

Planowane efekty

 • Rozwój działalności B+R
 • Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa
 • Wzrost konkurencyjności firmy
 • Wdrożenie do sprzedaży nowych produktów
Wartość projektu1 335 695,64 PLN
Wkład Funduszy Europejskich659 207,18 PLN
Podlaskie

www.MAPADOTACJI.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wdrożenie innowacyjnego produktu szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy IWET

Cele projektu

 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Rozszerzenie oferty o nowe produkty i wzrost innowacyjności firmy
 • Zwiększenie przychodów firmy
 • Zakup środków trwałych

Planowane efekty

 • Wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowych
 • Wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej
Wartość projektu240 759,24 PLN
Wkład Funduszy Europejskich97 869,61 PLN
Podlaskie

www.MAPADOTACJI.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy IWET poprzez wdrożenie nowych produktów i nowoczesnych technologii produkcji

Cele projektu

 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Rozszerzenie oferty o nowe produkty i wzrost innowacyjności firmy
 • Zwiększenie przychodów firmy
 • Zakup nowych środków trwałych

Planowane efekty

 • Wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej
 • Wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej
 • Wzrost zatrudnienia
Wartość projektu178 473,01 PLN
Wkład Funduszy Europejskich94 315,00 PLN
Podlaskie

www.MAPADOTACJI.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl