Płytki blokowane mostujące SYSTEM 3.5

ZAMÓW

Zamiennie można stosować wkręty korowe lub blokowane